Classic massage is the relaxation of tense muscles of the body with various massage techniques. In classical massage we use various massage techniques, such as rubbing, kneading, squeezing, smoothing, chopping, beating, etc. Within the listed techniques, several variations are performed, depending on the size, shape and also the hardness of the muscles. Classic massage is a full body massage, where it is a systematic form of touch that evokes comfort and improves health, as it covers practically all tissues. Such a massage not only improves blood flow, but indirectly has a very beneficial effect on the nervous system, especially on the autonomic nervous system. The effects of massage are physical and mental in nature. Massage improves general well-being, affects the skin (removal of superficial, dead layers and scales, as well as secretions of sweat and sebaceous glands), skeletal muscle (removal of muscle hardening), blood circulation (reduction of heart rate and blood pressure), joints and ligaments maintains flexibility and mobility), subcutaneous adipose tissue, nervous system and on mental well-being.

49,00€   -20 %   =   39,20€

It is a specialized massage intended for athletes and recreationists. Sports massage is a stronger massage, tailored to each athlete individually. It is a combination of techniques and techniques that help the athlete to eliminate fatigue and prepare him for the performance. The goal of sports massage is to prepare the body for the load (training, matches), help with exercise, specific help with stretching, a feeling of relaxation and relaxation, help with the treatment of injuries. In addition, sports massage brings many beneficial effects, improves skin and muscle tone, strengthens the immune system, increases muscle capacity, improves lymph and blood circulation, eliminates and prevents cramps, and reduces pain. Sports massage should become an unavoidable part of the training program, as it contributes to better and faster muscle regeneration, raises the athlete’s self-confidence and helps to metabolize lactic acid in the muscles. Among other things, the massage also reduces the possibility of sports injuries or they are repaired faster with the massage.

53,00€   -20 %   =   42,40€

Man has always used the healing energy of stones for medical and spiritual purposes. Hot volcanic stone massage is a highly sought after treatment in wellness centers. The special feature of the massage is that the heat of the stones from the heart of the earth eliminates muscle and joint pain, improves the body’s metabolism and relaxes the body. Naturally smoothed, hot volcanic stones are used in the massage. The heat emitted by hot stones penetrates through the skin deep into the muscles, which become soft and supple. Lymph flow is accelerated and thus stimulates the power of self-healing, which is a natural weapon of our body and the greatest gift of nature. Warm stones are oiled with healing essential oils to speed up blood circulation, relax tired muscles, remove excess unhealthy substances from the body and invigorate, regulate and vitalize the body. The common result of a hot stone massage is physical and mental balance, mental freshness and relief, and general well-being.

63,00€   -20 %   =   50,40€

Painkiller massage is intended for all those who suffer from pain in the lower back, neck, between the shoulder blades, in the shoulders and other areas. With deep and rhythmic grips, overloaded muscles and places of compression are released, fresh blood with nutrients flows into the entire area along the spine, and at the same time toxins are washed away from congested areas. Analgesic massage also helps with acute pain (due to nerve entrapment, etc.), but is most effective in relieving chronic pain due to improper posture, stress at work when sitting or standing for a long time, etc. In most cases, significant improvement is achieved after the first visit, in some cases the pain can be completely eliminated for the first time, and more severe cases require more visits. Pain massage techniques are not quick, cutting or rough, so they are also suitable for those with more severe pain in the neck or lower back, which makes the movement of the spine or upright posture severely limited.

42,00€   -20 %   =   33,60€

Massage with essential oils has been known for centuries for its therapeutic effects, as it has a beneficial effect on well-being, both mentally and physically. Massage with essential oils helps the body to restore balance, which is achieved mainly through the impact of fragrances on the brain and lymphatic system. The massage is gentle and extremely relaxing. Massage oils are used when we want to improve emotional or physical well-being. Massage with essential oils is recommended for people who are constantly living under stress, people who have a slow metabolism, problems with muscle tension and stagnation of toxins in the body, poor blood circulation and all those who want complete relaxation of body and mind. Properly selected essential oils and a special massage technique take the body into a state of complete relaxation. Improves the functioning of the lymphatic system, relieves mental and physical tension.

51,00€   -20 %   =   40,80€

Reflexology foot massage is a therapeutic method that relaxes and harmonizes the whole body by pressing on individual areas of the foot or palm, thus having a beneficial effect on human health and well-being. Individual points on the palms and soles of the feet are therefore associated with certain parts of the body (organs, organ systems) and reflect the condition of individual parts. By pressing on individual zones, we trigger a response (reflex) in the relevant body parts and balance their functioning, and consequently the functioning of the whole organism. Pressing on the points in the foot triggers a response in the relevant parts of the body and restores a steady flow of energy. When pressing on certain reflex zones, the client can also feel pain, which is not something negative, but only an indicator of the unbalanced functioning of this area. Massage stimulates the body’s self-healing abilities – the body begins to heal itself and returns to balance.

33,00€

Indulge in a special Oía massage and enjoy as if you were lying on Perrisa beach in Santorini. With a special blend of hot essential oils and volcanic sand, you can completely enjoy the soothing sensations of the Mediterranean Oía massage.

79,00€   -20 %   =   63,20€

Indulge in soothing massage sensations while keeping your loved one by your side. You can choose from many types of massage.

88,00€   -15 %   =   74,80€

Klasična masaža

Klasična masaža je sproščanje napetih mišic telesa z različnimi masažnimi prijemi. Pri klasični masaži uporabljamo različne masažne tehnike, kot so otiranje, gnetenje, iztiskanje, gladenje, sekanje, tolčenje ipd. V okviru naštetih tehnik se izvaja več variacij, glede na velikost, obliko in tudi trdoto mišic. Klasična masaža je masaža celega telesa, kjer gre za sistematično obliko dotikanja, ki vzbuja ugodje in izboljšuje zdravje, saj praktično zajema vsa tkiva. Takšna masaža ne vpliva samo na izboljšanje toka krvi, ampak posredno zelo ugodno vpliva na živčevje, predvsem na vegetativni živčni sistem. Učinki masaže so telesne in duševne narave.

  49,00€   -20 %   =   39,20€

IZBERI TERMIN

Športna masaža

Je specializirana masaža namenjena športnikom in rekreativcem.
Športna masaža je močnejša masaža prilagojena vsakemu športniku posebej. Je kombinacija tehnik in prijemov, s katerimi pomagamo športniku odpraviti utrujenost in ga pripraviti na nastop. Cilj športne masaže je telo pripraviti na obremenitev (trening, tekme), pomoč pri razgibavanju, specifična pomoč pri raztezanju (stretching), občutek sprostitve in relaksacije, pomoč pri zdravljenju poškodb. Poleg tega športna masaža prinaša številne ugodne učinke, izboljša tonus kože in mišic, okrepi delovanje imunskega sistema, poveča mišično zmogljivost, izboljša limfni in krvni obtok, odpravi in prepreči krče, ter zmanjša bolečine. Športna masaža bi morala postati neizogiben del programa treninga, saj pripomore k boljši in hitrejši regeneraciji mišic, dviguje športnikovo samozavest in pripomore k presnovi mlečne kisline v mišicah. Med drugim masaža zmanjša tudi možnost športnih poškodb oziroma jih z masažo hitreje saniramo.

   53,00€   -20 %   =   42,40€

IZBERI TERMIN

Masaža z vročimi kamni

Človek je že od nekdaj uporabljal zdravilno energijo kamnov v medicinske in spiritualne namene. Masaža z vročimi vulkanskimi kamni je zelo iskan tretma v wellness centrih. Posebnost  masaže je, da toplota kamnov iz osrčja zemlje odpravlja mišične in sklepne bolečine, izboljšuje telesni metabolizem in sprošča telo. Pri masaži se uporabljajo naravno zglajene, vroče vulkanske kamne. Toplota, ki jo oddajajo vroči kamni, prodira skozi kožo globoko v mišice, ki postanejo mehke in prožne. Limfni pretok se pospeši in tako se stimulira moč samozdravljenja, ki je naravno orožje našega organizma in največje darilo narave. Tople kamne naoljimo z zdravilnimi eteričnimi olji, da pospešijo prekrvavitev, sproščajo utrujene mišice, iz telesa izločijo odvečne nezdrave snovi ter poživljajo, uravnavajo in vitalizirajo telo. Skupni rezultat masaže z vročimi kamni je fizično in psihično ravnotežje, duševna svežina in razbremenitev ter vsesplošno dobro počutje.

  63,00€   -20 %   =   50,40€

IZBERI TERMIN

Protibolečinska masaža

Protibolečinska masaža je namenjena vsem, ki trpite za bolečinami v križu, vratu, med lopaticama, v ramenih in drugih predelih. Z globokimi in ritmičnimi prijemi se sprostijo preobremenjene mišice in mesta utesnitev, v celoten predel ob hrbtenici priteče sveža kri s hranili, obenem pa se odplavi toksine iz zastojnih področij. Protibolečinska masaža pomaga tudi pri akutnih bolečinah (zaradi utesnitev živcev, ipd.), a je najučinkovitejša pri odpravljanju kroničnih bolečin, ki so posledica neustrezne telesne drže, obremenitev na delovnem mestu ob dolgotrajnem sedenju ali stanju, idr. V večini primerov se doseže občutno izboljšanje že po prvem obisku, v nekaterih primerih lahko bolečino že prvič v celoti odpravimo, težji primeri pa zahtevajo več obiskov. Prijemi protibolečinske masaže niso hitri, odrezavi ali grobi, zato so primerni tudi za tiste z močnejšimi bolečinami v vratu ali križu, zaradi katerih sta gibanje hrbtenice ali vzravnana drža močno omejena.

  42,00€   -20 %   =   33,60€

IZBERI TERMIN

Masaža z eteričnimi olji “aromaterapija”

Aromaterapija je že stoletja znana po svojih terapevtskih učinkih, je posebna oblika masaže z uporabo eteričnih olj, ki ugodno vpliva na počutje, tako psihično kot fizično. Masaža z eteričnimi olji pomaga telesu, da ponovno vzpostavi ravnovesje, kar dosežemo predvsem z vplivom dišav na možgane in limfni sistem. Masaža je nežna in izjemno sproščujoča. Olja za masažo jih uporabljamo, ko želimo izboljšati čustveno ali telesno počutje. Masaža z eteričnimi olji oz Aromaterapija se priporoča ljudem, ki nenehno živijo pod stresom, ljudem ki imajo počasen metabolizem, težave z napetostjo mišic in zastajanjem toksinov v telesu, slabo prekrvavitvijo in vsem tistim, ki želijo popolno sprostitev telesa in misli. Pravilno izbrana eterična olja in posebna masažna tehnika popelje telo v stanje popolne sprostitve. Izboljša delovanje limfnega sistema, sprošča psihično in fizično napetost.

  51,00€   -20 %   =   40,80€

IZBERI TERMIN

Refleksna masaža stopal

Refleksna masaža stopal je terapevtska metoda, ki s pritiskanjem na posamezne cone stopala ali dlani sprosti in harmonizira celotno telo in tako ugodno vpliva na človekovo zdravje in počutje. Posamezne točke na dlaneh in stopalih so torej povezane z določenimi deli telesa (organi, organskimi sistemi) in odražajo stanje posameznih delov. S pritiskom na posamezne cone sprožimo odziv (refleks) v ustreznih telesnih delih in uravnotežimo njihovo delovanje, posledično pa delovanje celotnega organizma. S pritiskom na točke v stopalu se sproži odziv v ustreznih telesnih delih in znova vzpostavlja enakomeren pretok energije. Stranka ob pritisku na določene refleksne cone lahko čuti tudi bolečino, ki ni nekaj negativnega, temveč je le pokazatelj neuravnoteženega delovanja tega predela. Masaža spodbudi samozdravilne sposobnosti organizma – telo se prične zdraviti samo ter se ponovno vrača v ravnotežno stanje.

   33,00€

IZBERI TERMIN

Masaža Oía

Prepustite se posebni masaži Oía in uživajte kot, da bi ležali na Perrisa plaži v Santoriniju. Z posebno mešanico vročih eteričnih olj in vulkanskega peska lahko popolnoma brezskrbno uživate v pomirjujočih občutkih mediteranske masaže Oía.

  79,00€   -20 %   =   63,20€

IZBERI TERMIN

Masaža v paru

Prepustite se pomirjajočim občutkom masaže, obenem pa imejte ljubljeno osebo poleg sebe. Izbirate lahko med veliko vrstami masaže.

  88,00€   -15 %   =   74,80€

IZBERI TERMIN